Rätt till social trygghet och FPA-förmåner utomlands

Du har i allmänhet rätt till förmåner från FPA vid tillfällig vistelse utomlands. Som tillfällig vistelse betraktas en utlandsvistelse som fortgår oavbrutet högst 6 månader. 

I vissa situationer kan man som tillfällig vistelse också betrakta en tid som är längre än 6 månader. Rätten till förmåner kan bibehållas under en vistelse som är längre än 6 månader, till exempel om du vistas i ett EU-land eller du studerar på heltid eller du är utsänd arbetstagare. 

Vissa förmåner påverkas också av en väldigt kort vistelse utomlands. Det grundläggande utkomststödet påverkas av en vistelse utomlands som varar över 7 dagar och stödet för hemvård av barn av en vistelse som varar över 3 månader. Kontrollera på webbsidorna för den ifrågavarande förmånen ifall du har rätt till förmånen under utlandsvistelsen.

Meddela om du flyttar utomlands 

Meddela FPA om flyttning till utlandet om

 • du vistas utomlands i mer än 3 månader och FPA betalar dig förmåner
 • du vistas utomlands i mer än 6 månader och studerar på heltid, är utsänd arbetstagare eller av någon annan orsak har rätt till FPA-förmåner trots din utlandsvistelse
 • du börjar arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, även om arbetet är mycket kortvarigt
 • du vistas utomlands upprepade gånger och en större del av tiden, till exempel 1–6 månader per gång, och FPA betalar förmåner till dig.

Det går enkelt och behändigt att göra anmälan i MittFPA.

Personer som har rätt till FPA-förmåner vid
utlandsvistelse på mer än 6 månader

 • utsända arbetstagare
 • studerande
 • forskare
 • lokalt anställda arbetstagare
 • familjemedlemmar till ovannämnda personer.

Utsända arbetstagare, lokalt anställda arbetstagare, forskare

Du ska tillsammans med arbetsgivaren meddela FPA när arbetet utomlands börjar och slutar.  Anmälan ska göras senast vid återkomsten till Finland om inte utlandsvistelsen framkommer redan tidigare i samband med ett förmånsärende.

Forskare ska meddela FPA om forskningsarbetet utomlands.

Om du vistas utomlands som utsänd arbetstagare, biståndsarbetare eller forskare kan du få FPA-förmåner i högst 5 år. Efter det måste du återvända till Finland för minst 6 månader innan du på nytt kan bli utstationerad och bibehålla din rätt till FPA-förmåner. Samma regler gäller från 1.4.2019 också missionärer.

Notera att utsända arbetstagare och LFöPL-försäkrade stipendiater som arbetar i ett EU- eller EES-land eller Schweiz får från Pensionsskyddscentralen ett intyg om att de omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Att göra en anmälan

Anmäl flyttning utomlands om utlandsvistelsen fortgår mer än 6 månader. Anmälan ska göras senast vid återkomsten till Finland om inte utlandsvistelsen framkommer redan tidigare i samband med ansökan om en förmån.

 1. Anmäl flyttning utomlands i MittFPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
 3. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du bor utomlands har du inte rätt att använda FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet.
 4. Du kan i e-tjänsten kontrollera vilka uppgifter FPA har om din utlandsvistelse.

Studerande

Om du studerar utomlands på heltid har du rätt till FPA-förmåner under studietiden.

Att göra en anmälan

 1. Anmäl flyttning utomlands i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
 3. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du bor utomlands har du inte rätt att använda FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet.
 4. Du kan i e-tjänsten kontrollera vilka uppgifter FPA har om din utlandsvistelse.

De som studerar utomlands och har studiestöd från Finland behöver inte separat anmäla studierna utomlands till FPA eftersom de uppgifter som behövs finns tillgängliga i och med studiestödet. Andra heltidsstuderande ska själva anmäla studier utomlands om studierna fortgår mer än 6 månader.

Tjänstemän, andra statligt anställda och diplomater

Rätten till FPA-förmåner vid arbete utomlands kvarstår automatiskt för följande personer som beger sig till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz:

 • finska statstjänstemän
 • andra personer som är anställda hos staten
 • diplomater

Arbetsgivaren meddelar FPA att arbetstagaren arbetar utomlands.

Personer som sänds som tjänstemän till EU- och EES-länderna eller Schweiz får ett intyg från Pensionsskyddscentralen över att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Familjemedlemmar till tjänstemän och utsända arbetstagare

Att göra en anmälan

Familjemedlemmen ska anmäla utlandsvistelsen till FPA om familjemedlemmen medföljer arbetstagaren utomlands

 1. Anmäl flyttning utomlands i MittFPA.
 2. Vid behov fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
 3. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du bor utomlands har du inte rätt att använda FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet.
 4. Du kan i e-tjänsten kontrollera vilka uppgifter FPA har om din utlandsvistelse.

Anmälan ska göras senast i samband med återkomsten till Finland. Det lönar sig dock att göra anmälan redan när man beger sig utomlands så att utbetalningen av förmånerna kan fortsätta utan avbrott.

Läs mer