Så här ansöker du om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsvistelse

Följande personer ska ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten om de flyttar utomlands för en längre tid än 1 år

 • utsända arbetstagare
 • studerande
 • forskare
 • lokalt anställda arbetstagare
 • familjemedlemmar till ovannämnda personer.
 1. Ansök på nätet om rätt att omfattas av den sociala tryggheten. Logga in i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobil-id.
 2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka dem via nätet.
 3. Om du inte omfattas av den finländska sociala tryggheten medan du bor utomlands ska du lämna tillbaka FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet. Du kan lämna tillbaka korten till vilken FPA-servicepunkten som helst.
 4. I e-tjänsten ser du om din ansökan har avgjorts.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands (Y 38r) och skicka den och bilagorna per post till FPA.

Ansök på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Skicka ansökan

Ansökningstid

Gör ansökan inom 1 år från avresan utomlands eller från den tidpunkt när det föregående beslutet upphörde att gälla. Om du vid flyttningstidpunkten får någon FPA-förmån ska du göra ansökan före flyttningen.

Beslutet om att man omfattas av den finländska sociala tryggheten är tidsbestämt och i kraft högst 5 år. Om du fortsätter att bo utomlands efter det kan beslutet förlängas med högst 5 år, om du fortfarande har fast anknytning till Finland. Om du medan du har vistats utomlands har omfattats av den finländska sociala tryggheten i 10 år, kan ett nytt positivt beslut utfärdas för dig, om du bor i Finland minst 1 år innan du lämnar in en ny ansökan.

Personer som sänds som tjänstemän till EU- och EES-länder eller Schweiz får ett intyg från Pensionsskyddscentralen över att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Följande personer omfattas automatiskt av den finländska sociala tryggheten medan de arbetar utomlands:

 • Finska statstjänstemän som sänds för att arbeta i andra länder än EU- eller EES-länder eller Schweiz
 • andra personer som är anställda hos staten
 • diplomater
 • missions- och biståndsarbetare.

Arbetsgivaren meddelar att den anställda arbetar utomlands och man behöver inte göra en separat ansökan om att få rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Familjemedlemmar till tjänstemän och utsända arbetstagare

Familjemedlemmar måste alltid ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

 1. Ansök på nätet om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Logga in i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobil-id.
 2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka dem via nätet.
 3. Om du inte omfattas av den finländska sociala tryggheten medan du bor utomlands ska du lämna tillbaka FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet. Du kan lämna tillbaka korten till vilken FPA-serviceställen som helst.
 4. I e-tjänsten ser du om din ansökan har avgjorts.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands (Y 38r) och skicka den och bilagorna per post till FPA.

Ansökningstid

Familjemedlemmar till utsända arbetstagare ska lämna in ansökan om social trygghet inom 1 år från flyttningen eller från det att det föregående beslutet upphörde att gälla. Ansökningstiden är jämnt 1 år. Också familjemedlemmar till tjänstemän ska ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Information om hur länge handläggningen av ansökningar i allmänhet räcker hos FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Läs mer