Rätt till social trygghet och FPA-förmåner utomlands

Du har i allmänhet rätt till förmåner från FPA vid tillfällig vistelse utomlands. Som tillfällig utlandsvistelse betraktas en utlandsvistelse som fortgår högst 6 månader. Läs mer om rätten till olika förmåner på de olika förmånernas egna webbsidor; i fråga om vissa förmåner kan utbetalningen av förmånen nämligen fortgå endast vid utlandsvistelser på högst 3 månader.  

Dessutom finns det vissa persongrupper som har rätt till FPA-förmåner även om de vistas utomlands mer än 6 månader.

Meddela om du flyttar utomlands 

Meddela FPA om du flyttar utomlands för mer än 6 månader och du får FPA-förmåner.

Meddela också kortvarigt arbete på mindre än 6 månader i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz.

Meddela FPA om du vistas utomlands mer än 6 månader och hör till en persongrupp som kan omfattas as den sociala trygghet som FPA handhar och få FPA-förmåner.

Det går enkelt och behändigt att göra anmälan på nätet.

Personer som har rätt till FPA-förmåner vid
utlandsvistelse på mer än 6 månader

 • utsända arbetstagare
 • studerande
 • forskare
 • lokalt anställda arbetstagare
 • familjemedlemmar till ovannämnda personer.

Utsända arbetstagare, lokalt anställda arbetstagare, forskare

Du ska tillsammans med arbetsgivaren meddela FPA när arbetet utomlands börjar och slutar.  Anmälan ska göras senast vid återkomsten till Finland om inte utlandsvistelsen framkommer redan tidigare i samband med ett förmånsärende.

Forskare ska meddela FPA om forskningsarbetet utomlands.

Om du vistas utomlands som utsänd arbetstagare, biståndsarbetare eller forskare kan du få FPA-förmåner i högst 5 år. Efter det måste du återvända till Finland för minst 6 månader innan du på nytt kan bli utstationerad och bibehålla din rätt till FPA-förmåner. Samma regler gäller från 1.4.2019 också missionärer.

Notera att utsända arbetstagare och LFöPL-försäkrade stipendiater som arbetar i ett EU- eller EES-land eller Schweiz får från Pensionsskyddscentralen ett intyg om att de omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Att göra en anmälan

Anmäl flyttning utomlands om utlandsvistelsen fortgår mer än 6 månader. Anmälan ska göras senast vid återkomsten till Finland om inte utlandsvistelsen framkommer redan tidigare i samband med ansökan om en förmån.

 1. Anmäl flyttning utomlands på nätet. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
 3. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du bor utomlands har du inte rätt att använda FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet.
 4. Du kan i e-tjänsten kontrollera vilka uppgifter FPA har om din utlandsvistelse.

Studerande

Om du studerar utomlands på heltid har du rätt till FPA-förmåner under studietiden.

Att göra en anmälan

 1. Anmäl flyttning utomlands på nätet. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
 3. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du bor utomlands har du inte rätt att använda FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet.
 4. Du kan i e-tjänsten kontrollera vilka uppgifter FPA har om din utlandsvistelse.

De som studerar utomlands och har studiestöd från Finland behöver inte separat anmäla studierna utomlands till FPA eftersom de uppgifter som behövs finns tillgängliga i och med studiestödet. Andra heltidsstuderande ska själva anmäla studier utomlands om studierna fortgår mer än 6 månader.

Tjänstemän, andra statligt anställda och diplomater

Rätten till FPA-förmåner vid arbete utomlands kvarstår automatiskt för följande personer som beger sig till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz:

 • finska statstjänstemän
 • andra personer som är anställda hos staten
 • diplomater

Arbetsgivaren meddelar FPA att arbetstagaren arbetar utomlands.

Personer som sänds som tjänstemän till EU- och EES-länderna eller Schweiz får ett intyg från Pensionsskyddscentralen över att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Familjemedlemmar till tjänstemän och utsända arbetstagare

Att göra en anmälan

Familjemedlemmen ska anmäla utlandsvistelsen till FPA om familjemedlemmen medföljer arbetstagaren utomlands

 1. Anmäl flyttning utomlands på nätet. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Vid behov fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
 3. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du bor utomlands har du inte rätt att använda FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskortet.
 4. Du kan i e-tjänsten kontrollera vilka uppgifter FPA har om din utlandsvistelse.

Anmälan ska göras senast i samband med återkomsten till Finland. Det lönar sig dock att göra anmälan redan när man beger sig utomlands så att utbetalningen av förmånerna kan fortsätta utan avbrott.

Läs mer