Så här ansöker du om handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år kan inte sökas i MittFPA. Ansökan och bilagorna ska skickas in per post.

  1. Fyll i blanketten Handikappbidrag för personer under 16 år EV 258r (pdf). Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Kom ihåg att lämna in din ansökan om fortsatt utbetalning i tid.
  2. Bifoga ett läkarutlåtande C med uppgifter om barnets hälsotillstånd. Utlåtandet får vara högst 6 månader gammalt.
  3. Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

FPA kan bevilja handikappbidrag retroaktivt för högst ett halvt år.

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning samt bilagorna så fort som möjligt, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte om ansökan görs på grundval av särskilda kostnader.

Läs mer