Adoptionsbidrag för adoption från utlandet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Adoption från utlandet

Om du adopterar ett barn från ett annat land kan du från FPA ansöka om adoptionsbidrag för de kostnader som adoptionen medför. Till dessa kostnader hör exempelvis översättning av handlingar, resekostnader samt betalningar till adoptionstjänstorganet.

Kan jag få adoptionsbidrag?

Du kan få adoptionsbidrag om

  • du adopterar ett barn från utlandet
  • ett adoptionstjänstorgan har utsett ett barn under 18 år för placering hos dig
  • du får adoptionsnämndens tillstånd för adoption
  • du är stadigvarande bosatt i Finland.

Adoptionstjänstorganen i Finland är Interpedia rf, Rädda Barnen rf och Helsingfors stad. Läs mer om internationella adoptioner på Valviras webbplats.

Du kan inte få adoptionsbidrag om du adopterar ett barn från Finland.

Hur mycket adoptionsbidrag kan jag få?

Adoptionsbidragets belopp är beroende av barnets ursprungsland. 

Taiwan
9 000 euro
Thailand
5 000 euro
Övriga länder
7 000 euro

Adoptionsbidraget betalas endast en gång per barn. Det tas inte ut någon skatt på adoptionsbidraget.

Om du adopterar flera barn samtidigt är adoptionsbidraget för varje barn utöver ett (1) 30 procent av det fulla bidragsbeloppet.

Så här ansöker du om adoptionsbidrag

  1. Ansök om adoptionsbidrag i MittFPA.
  2. Bifoga till din ansökan intyg SV 94r (pdf) som adoptionstjänstorganet har fyllt i och skrivit under.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser om eventuella bilagor som saknas. Du får ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut ansökningsblanketten för Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du bor på Åland ska du söka adoptionsbidrag hos din hemkommun. Det adoptionsbidrag som betalas ut på Åland kan skilja sig från det bidrag som betalas annanstans i Finland.

Ansök om adoptionsbidrag

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om adoptionsbidrag

Du kan ansöka om adoptionsbidrag då barnet har blivit utsett för placering hos dig. Ansök om bidraget senast 2 månader från det att du fått vårdnaden om barnet.

När barnet har tagits i vård kan adoptivföräldrarna få moderskapsunderstödföräldrapenningbarnbidragunderhållsstöd och andra förmåner för barnfamiljer. Om du adopterar flera barn, läs också om förmånerna för flerlingsfamiljer på webbsidorna som nämns ovan.

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Senast ändrad 21.5.2024