FPA:s service påverkas förmodligen inte av opinionsyttringen och de politiska strejkerna 31.1–2.2 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

FPA:s service påverkas förmodligen inte av opinionsyttringen och de politiska strejkerna 31.1–2.2

Publicerad 31.1.2024

Enligt nuvarande uppgifter påverkas FPA:s service inte av den opinionsyttring på torsdag 1.2.2024 och den politiska strejk 31.1–2.2 som ordnas av löntagarorganisationerna. FPA-taxi är inte med i strejken, men det är bra att beställa taxi i god tid.

Löntagarorganisationerna ordnar på torsdag 1.2 en opinionsyttring, i vilken också Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry har meddelat deltagande. Dessutom ordnar löntagarorganisationerna politiska strejker 31.1–2.2.2024.

FPA har kartlagt situationen, och enligt nuvarande uppgifter kan FPA:s serviceställen och telefontjänst ha öppet som normalt.

Under strejken kan väntetiderna för kundservicen vara längre än vanligt. FPA uppmanar kunderna att sköta sina FPA-ärenden såvitt möjligt antingen i e-tjänsten MittFPA eller efter strejkdagarna, om ärendet inte är brådskande. Opinionsyttringen och strejkerna påverkar inte förmånshandläggningen vid FPA.

Strejken inom kollektivtrafiken kan öka efterfrågan på taxiresor som ersätts av FPA. Om kollektivtrafiken inte fungerar normalt under strejken kan kundernas behov av FPA-taxiresor öka. Enligt de uppgifter som FPA har fått har arbetet med förmedling av FPA-taxiresor avgränsats utanför strejken, så arbetet fortsätter normalt under strejken. En kund som reser till hälso- och sjukvården kan använda FPA-taxi på de sträckor där kollektivtrafik inte finns att tillgå.

FPA följer situationen och informerar om eventuella ändringar.

Mer information för kunderna

Senast ändrad 6.3.2024