Funktionen för att skicka bilagor i MittFPA uppdateras | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Funktionen för att skicka bilagor i MittFPA förnyas

Publicerad 14.9.2021

Funktionen för att skicka in bilagor i FPA:s e-tjänst MittFPA förnyas. En ny version av sidan Skicka bilagor har publicerats jämsides med den gamla. På den nya sidan är det enklare än tidigare att skicka bilagor och det fungerar bättre på mobila enheter.

Funktionen för att skicka bilagor i MittFPA förnyas. Den nya sidan Skicka bilagor är i bruk jämsides med den gamla och man kan själv välja vilkendera man använder. Målet är att den nya sidan ska ersätta den gamla under det här året när det har säkerställts att den nya sidan fungerar. 

På den nya sidan är det enklare än tidigare att skicka bilagor och det fungerar bättre på mobila enheter. Det är fråga om en betydande förbättring, eftersom FPA tar emot 16,9 miljoner bilagor under ett år.

Allt fler gör ansökan och skickar också bilagor i e-tjänsten. År 2020 gjordes 73 procent av ansökningarna i e-tjänsten och 72 procent av bilagorna skickades den vägen. Dessutom använder allt fler FPA:s e-tjänster med mobila enheter. År 2020 använde exempelvis 61 procent av dem som besökte fpa.fi-sidorna en mobil enhet och 35 procent en dator.

Flera förbättringar i funktionen för att skicka bilagor

Den nya sidan Skicka bilagor har utvecklats framför allt med tanke på den ökande användningen av mobila enheter. På den nya sidan går det enklare att skicka bilagor med smarttelefon eller pekplatta, eftersom den nya sidan är anpassad för mobila enheter. Sidan är också tillgänglighetsanpassad och kan därför användas med olika hjälpmedel.

På den nya sidan ser kunden genast vilka bilagor som behövs för ansökan och om bilagorna redan har skickats. Bilagorna skickas på samma sida.

Bilagorna kan skickas som filer eller bilder. I och med uppdateringen blir det enklare att skicka bilagor som bilder. Bilagorna kan fotograferas med den mobila enheten och skickas direkt. Bilagorna kan också förhandsgranskas och bilagor som inte behövs kan raderas innan de skickas.

Det finns en förbättring på den nya sidan som många hoppats på: kunden får en tydlig bekräftelse på att bilagorna skickats. Från startsidan kommer man enkelt också till en sida där man ser ansökningar och bilagor som skickats tidigare.

Ta i bruk den nya sidan och ge respons

Den nya sidan Skicka bilagor har utvecklats utifrån användbarhetstestning, kundrespons och FPA-anställdas observationer. FPA hoppas att så många som möjligt använder den nya sidan Skicka bilagor, så att man kan säkerställa att den fungerar i praktiken. Vi hoppas också på respons från kunderna.

Meddelandet har korrigerats 27.9.2021 efter att den nya sidan togs i bruk på lördag 25.9.2021.

Senast ändrad 2.12.2022