Vårdnadshavare kan nu sköta ärenden i MittFPA för ett barns räkning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vårdnadshavare kan nu sköta ärenden i MittFPA för ett barns räkning

Publicerad 30.5.2023

En vårdnadshavare kan nu i MittFPA ansöka om vissa förmåner och skicka bilagor för sitt minderåriga barn räkning. Vårdnadshavarens möjligheter att sköta ärenden i MittFPA utvecklas hela tiden.

I fortsättningen kan en vårdnadshavare sköta vissa ärenden för sitt minderåriga barn i MittFPA. Vårdnadshavaren kan ansöka om skolresestöd, rehabilitering och sjukvårds- och läkemedelsersättningar samt skicka in de bilagor som behövs.  

– Det här är något som FPA:s kunder verkligen har sett fram emot, och vi är glada över att den här förbättringen gör det lättare för vårdnadshavare att sköta ärenden för sina barn. Vi utvecklar ständigt möjligheterna för vårdnadshavare att sköta ärenden i MittFPA. I fortsättningen kan en vårdnadshavare ansöka om allt fler förmåner för sitt barn i e-tjänsten, berättar Elina Sipola som ansvarar för utvecklingen av MittFPA. 

I MittFPA kan en vårdnadshavare för sitt barns räkning också ansöka om ett FPA-kort, det europeiska sjukvårdskortet eller om att omfattas av den finländska sociala tryggheten om familjen flyttar utomlands eller till Finland. Än så länge kan vårdnadshavaren inte se beslut som barnet fått, följa hur behandlingen av en ansökan framskrider eller se uppgifter om utbetalda förmåner. 

Vårdnadshavaren behöver i allmänhet inte någon separat fullmakt när hen sköter ärenden för sitt minderåriga barn, utan uppgifterna fås automatiskt från befolkningsdatasystemet.

Det är också möjligt att sköta vissa ärenden för en annan myndig persons räkning i MittFPA. Då behöver den som sköter ärenden en Suomi.fi-fullmakt. 

Närmare information för kunder

Senast ändrad 29.5.2023