Barnbidraget för barn under 3 år höjs | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnbidraget för barn under 3 år höjs

Publicerad 26.3.2024

Barnbidraget för barn under 3 år har höjts med 26 euro per månad. Det höjda barnbidraget betalas ut första gången i samband med barnbidraget i april. FPA genomför höjningen av barnbidragen automatiskt, vilket betyder att kunderna inte behöver göra någonting. 

Riksdagen har beslutat att man för barn under 3 år får 26 euro mer i barnbidrag från den 1 april 2024. Det höjda barnbidraget betalas ut första gången i samband med barnbidraget i april. Utbetalningsdagen är den 26 april 2024. 

I fortsättningen är beloppet på barnbidraget för ett barn under 3 år 120,88 euro. Om familjen får barnbidrag för fler än ett barn under 3 år är beloppet på barnbidraget för det andra barnet 130,84 euro, för det tredje barnet 159,79 euro, för det fjärde barnet 199,24 euro och för varje följande barn 218,69 euro i månaden. FPA genomför höjningarna av barnbidragen automatiskt, vilket betyder att kunderna inte behöver göra någonting.

Utbetalningen av barnbidraget börjar från månaden efter den månad då barnet har fötts. Barnbidraget betalas ut den 26 varje månad. Om den 26 är en lördag, söndag, måndag eller söckenhelg betalas barnbidraget ut föregående bankdag.   Det höjda barnbidraget betalas ut till utgången av den månad då barnet fyller 3 år.

Ändringarna i barnbidraget gäller inte barnbidrag som betalas ut på Åland. På Åland är det Ålands landskapsregering som beslutar om beloppen på barnbidraget.  

Det har också genomförts andra höjningar av barnbidraget. Dessa trädde i kraft i början av 2024. 

Läs mer

Senast ändrad 2.4.2024