Ansök om militärunderstöd nu | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ansök om militärunderstöd nu

Publicerad 2.12.2022

Militärunderstöd kan sökas en månad innan man träder i tjänst. Följande tidpunkt för inryckning är 2.1.2023. Militärunderstöd beviljas tidigast från första tjänstgöringsdagen.

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig och till hens anhöriga under den tid som den värnpliktiga fullgör sin tjänstgöring. Med värnpliktig avses här en person som fullgör beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst. Med anhörig avses den värnpliktigas maka, make eller registrerade partner samt barn som den värnpliktiga har att försörja. En sambo betraktas som anhörig endast om den värnpliktiga och sambon har ett gemensamt barn.

Den som fullgör tjänstgöringen kan ansöka om bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd och understöd för räntor på studielån. En värnpliktig persons anhörig som är berättigad till understöd kan ansöka om grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd.

Bostadsunderstöd kan i regel betalas till en värnpliktig endast om hen självständigt bott i sin bostad, dvs. att hen hyrt sin bostad senast 3 månader innan tjänstgöringen börjar. Om den som träder i tjänst eller hens familj får allmänt bostadsbidrag från FPA, fortsätter bostadsbidraget medan tjänstgöringen pågår. Bostadsbidraget kan kompletteras med militärunderstöd. 

Det är enkelt att söka militärunderstöd i e-tjänsten MittFPA. I e-tjänsten kan man också kontrollera om ansökan har avgjorts och när stödet betalas ut. Man kan inte få militärunderstöd retroaktivt. FPA beviljar stödet tidigast från början av ansökningsmånaden.

Skyddat belopp på 300 euro i samband med militärunderstödet

Militärunderstödets belopp påverkas av de nettoinkomster, dvs. inkomster efter avdrag av skatter, som den värnpliktiga och den anhöriga har till sitt förfogande under tjänstgöringstiden. Understödets belopp minskar med en summa som motsvarar nettoinkomsterna.

Sedan ingången av 2022 tillämpas ett skyddat belopp på 300 euro i samband med militärunderstödet. Det här betyder att en värnpliktig kan ha löne- eller företagarinkomster på 300 euro i månaden netto utan att det inverkar på militärunderstödets belopp. Det skyddade beloppet gäller inte de inkomster som en anhörig till den värnpliktiga har. 

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 2.12.2022