Ansök om militärunderstöd nu | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ansök om militärunderstöd nu

Publicerad 8.12.2023

Det lönar sig att ansöka om militärunderstöd cirka en månad innan tjänstgöringen börjar. Om man lämnar in sin ansökan tidigare än så är det möjligt att uppgifterna i ansökan inte längre är aktuella när tjänstgöringen börjar. Nästa inryckningsdag är 8 januari 2024. Militärunderstöd beviljas tidigast från första tjänstgöringsdagen.

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig och till hens anhöriga under den tid som den värnpliktiga fullgör sin tjänstgöring. Med värnpliktig avses en person som fullgör militärtjänst eller civiltjänst. Med anhörig avses den värnpliktigas maka, make eller registrerade partner samt barn som den värnpliktiga har att försörja. En sambo betraktas som anhörig endast om den värnpliktiga och sambon har ett gemensamt barn.

Den tjänstgörande kan ansöka om militärunderstöd i form av bostadsunderstöd och understöd för räntor på studielån. Bostadsunderstöd kan i regel betalas till en tjänstgörande endast om hen självständigt bott i sin bostad, dvs. att hen hyrt sin bostad senast 3 månader innan tjänstgöringen börjar. 

En värnpliktig persons anhörig som är berättigad till understöd kan ansöka om grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd.

Om den värnpliktiga eller hens familj får allmänt bostadsbidrag från FPA innan tjänstgöringen inleds, fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget under tjänstgöringen. Bostadsbidraget kan kompletteras med militärunderstöd. Vid behov justeras bostadsbidraget.

I samband med militärunderstödet tillämpas ingen retroaktiv ansökningstid. FPA beviljar understödet tidigast från början av den månad då ansökan inkommit.

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 8.12.2023