Service på andra språk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Service på andra språk

FPA betjänar på svenska, finska, engelska och samiska. Du kan sköta dina FPA-ärenden också med hjälp av en tolk.

På de flesta av FPA:s serviceställen erbjuds expresstolkning. Man behöver inte boka tid till expresstolkning på förhand. FPA:s kundrådgivare får genast kontakt med en tolk per telefon eller med en pekplatta. Expresstolkning lämpar sig för korta ärenden.

Vid behov kan FPA:s kundrådgivare boka tid för service per telefon där också en tolk deltar. Behovet av tolk bedöms alltid från fall till fall. Du kan inte själv boka en tolk. Tolkningen är avgiftsfri för dig.

Ring till FPA:s kundservice om du behöver tolk.

​​​​​​FPA:s e-tjänst MittFPA finns på finska och svenska.

Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA

Har personer som kommer till Finland från Ukraina rätt till den finländska sociala tryggheten och förmåner från FPA? Hur påverkas förmånerna av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland?

Läs svaren på vanliga frågor på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska.

Broschyrer på andra språk

Alla FPA:s broschyrer finns på finska och svenska och många broschyrer finns också på engelska. Broschyrer på andra språk hittar du i menyn nedan.

Alla broschyrer finns inte i tryckt format. En del av broschyrerna finns endast i pdf-format.

Aktuellt

Gå till meddelanden