Etuuksien hakutavat

Lähes kaikkia Kelan etuuksista voi hakea OmaKelassa. Osaa etuuksista haetaan edelleen pdf-lomakkeella.

Etuudet, jotka voi hakea OmaKelassa

Koti ja perhe

 • Adoptiotuki
 • Elatustuki
 • Erityishoitoraha
 • Isäkuukauden siirtämisestä ilmoittaminen
 • Lapsilisä
 • Lastenhoidon tuet
 • Maksuvapautus elatusapuvelasta
 • Vanhempainpäivärahat
 • Äitiysavustus
 • Yleinen asumistuki

Opiskelu ja asevelvollisuus

 • Opintotuki
 • Opintotuen tulovalvonnan uudelleenkäsittelypyyntö (verkossa Viestit-toiminnolla)
 • Sotilasavustus

Työttömyys

 • Peruspäiväraha
 • Työmarkkinatuki
 • Työttömyysajan ilmoitus (TT2)

Perustoimeentulotuki

Terveys, kuntoutus, vammaistuet

 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Kuntoutusraha
 • Matkakorvaus (henkilöasiakkaat)
 • Osasairauspäiväraha
 • Sairauspäiväraha

Eläkkeelle

 • Eläkkeensaajan asumistuki
 • Vanhuuseläke (kansaneläke)
 • Vanhuuseläke (työeläke)
 • Takuueläke
 • Työkyvyttömyyseläke (kansaneläke)
 • Vanhuus-, takuu- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavista muutoksista ilmoittaminen

Muutto Suomeen tai Suomesta

 • Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen

Muut etuudet ja palvelut

 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti
 • Tilinumeron muutos
 • Yhteystietojen muutos

Etuudet, jotka haetaan pdf-lomakkeella

Opiskelu ja asevelvollisuus

 • Korkoavustus
 • Koulumatkatuki
 • Opintolainahyvitys
 • Opintolainavähennys

Työttömyys

 • Vuorottelukorvaus
 • Liikkuvuusavustus

Terveys, kuntoutus, vammaistuet

 • Alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Apuvälineet
 • Harkinnanvarainen kuntoutus
 • Hoitoon hakeutuminen ulkomaille
 • Hoito-oikeus
 • Kela-kortti
 • Kuntoutuspsykoterapia
 • Lääkekorvaus
 • Lääkkeiden lisäkorvaus
 • Matka-avustus
 • Sairaanhoidon korvaukset (hammashoito, lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito jne. jos ei suorakorvausta)
 • Työterveyshuollon korvaukset yrittäjälle
 • Ulkomailla syntyneen sairaanhoidon kustannuksen korvaus
 • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • Vammaisten tulkkauspalvelu

Eläkkeelle

 • Lapseneläke
 • Lapsikorotus eläkkeessä
 • Leskeneläke
 • Rintamalisät ja veteraanilisä