FPA har fastställt nya ersättningstaxor för privat sjukvård | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

FPA har fastställt nya ersättningstaxor för privat sjukvård

Publicerad 23.12.2022

FPA har fastställt nya ersättningstaxor för privat sjukvård. Ersättningstaxorna träder i kraft 1.1.2023. I början av nästa år ändras också klassifikationen av åtgärder och åtgärdskoderna i samband med tandvård. 

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken ersättningarna för privat sjukvård ändras 1.1.2023. FPA har fastställt nya ersättningstaxor för privat sjukvård enligt en förordning av statsrådet. 

Lagändringen grundar sig på regeringens sparmål. Regeringen har uppskattat att ändringarna i ersättningarna för privat sjukvård kommer att leda till besparingar på sammanlagt 64 miljoner euro. Lagändringen gäller inte ersättningar för kostnader för tandvård eller mentalvårdstjänster. 

I och med lagändringen slopas merparten av ersättningarna för undersökning och behandling. I förteckningen över taxor för undersökning och behandling slopas bl.a. följande undersöknings- och behandlingsåtgärder:
 största delen av laboratorieundersökningarna och de bilddiagnostiska undersökningarna 

  • fysioterapi och lymfterapi
  • ljusbehandling
  • behandlingar som getts och undersökningar som gjorts av sjukskötare
    • coronavaccinationsåtgärder är dock ersättningsgilla fram till 30.6.2023.
  • strålbehandling
  • cytostatikabehandling.

Ersättningsgrunderna ändras också i fråga om läkararvoden, ersättning för psykoterapi, coronatest och coronavaccinationer. 

Tillägg i klassifikationen av åtgärder i samband med tandvård

Lagändringen gäller inte tandvård. Institutet för hälsa och välfärd (THL) inför ändringar i klassifikationen av åtgärder i mun och käkar. Ändringar kommer att göras också i den klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder som upprätthålls av Kommunförbundet. Motsvarande ändringar har gjorts i åtgärdsbeteckningarna, åtgärdskoderna och tillämpningsanvisningarna i FPA:s förteckning över ersättningsgilla tandvårdsåtgärder samt i FPA:s förteckning över undersökningar och åtgärder som ersätts av sjukförsäkringen. Ändringarna träder i kraft 1.1.2023. 

Broschyrer kan skrivas ut och ges till kunderna

Producenter inom den privata hälso- och sjukvården kan på fpa.fi skriva ut broschyrer om ändringarna i FPA-ersättningarna och dela ut dem till sina kunder. Broschyren finns på svenska, finska och engelska. 

Broschyren kan skrivas ut 

Senast ändrad 2.5.2023