Upadacitinib från 1.11.2023 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Specialersättning för upadacitinib från 1.11.2023 även vid behandlingen av Crohns sjukdom utifrån ersättningsrätt 298

Publicerad 28.9.2023

Läkemedelssubstans: Upadacitinib
Läkemedelspreparat: Rinvoq
Sjukdom: Inflammatoriska tarmsjukdomar

Vad förändras?

Läkemedelet Rinvoq berättigar till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

  • 298. Upadacitinib.

Rätt till specialersättning för upadacitinib kan från 1.11.2023 beviljas också vuxna med Crohns sjukdom. Innan dess kan rätt till ersättning beviljas för behandling av inflammatorisk reumatoid artrit och ulcerös kolit.

Vem kan få ersättning?

Villkoren för grundersättningsrätt 3029 för upadacitinib ändras på motsvarande sätt.

Se de nya villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna på FPA:s webbplats.

Läs mer:

Senast ändrad 16.10.2023