3029 Upadacitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3029 Upadacitinib

(K50, K51, L20, L26, L40.5, M05, M06, M45, M46.0, M46.1, M46.9)

Upadacitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3029) beviljas på nedanstående villkor. Upadacitinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

 • för behandlingen av reumatoid artrit, psoriasisartrit, pelvospondylit och axial spondylartrit hos vuxna
  • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
 • för behandlingen av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna
  • som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller på behandling med biologiska läkemedel, eller som slutat svara på sådan behandling eller är intoleranta mot den.
 • för behandlingen av svårt atopiskt eksem
  • hos vuxna patienter som inte har svarat tillfredsställande på lokalbehandling
  • hos ungdomar, 12 år och äldre, med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem ska därtill hudutslagets omfattning, svårighetsgrad och patientens symtom beskrivas.

Vid behandlingen av inflammatoriska led- och tarmsjukdomar kan ersättningsrätten beviljas utan tidsbegränsning. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem beviljas rätt till ersättning för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans                    Ersättningsnummer
Generell erytrodermi134
Upadacitinib (svårt atopiskt eksem) (begränsad specialersättning)1543
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Upadacitinib (inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar) (begränsad specialersättning)    298

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024