298 Upadacitinib (inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

298 Upadacitinib (inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar)

(K50, K51, L40.5, M05, M06, M45, M46.0, M46.1, M46.9)

Upadacitinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana inflammatoriska led- och tarmsjukdomar som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området

  • för behandlingen av reumatoid artrit, psoriasisartrit, pelvospondylit och axial spondylartrit hos vuxna
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
  • för behandlingen av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna
    • som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller på behandling med biologiska läkemedel, eller som slutat svara på sådan behandling eller är intoleranta mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Upadacitinib (begränsad grundersättning)   3029

​​​​​​Läs mer