Venetoklax från 1.11.2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Specialersättning för venetoklax från 1.11.2023 även vid behandlingen av akut myeloisk leukemi utifrån ersättningsrätt 1518

Publicerad 28.9.2023

Läkemedelssubstans: Venetoklax
Läkemedelspreparat: Venclyxto
Sjukdom: Akut myeloisk leukemi

Vad förändras?

Läkemedlet Venclyxto berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1518. Venetoklax.

Rätt till specialersättning för venetoklax kan från 1.11.2023 beviljas även vid akut myeloisk leukemi hos vuxna när läkemedlet används tillsammans med ett hypometylerande läkemedel. Innan dess kan rätt till ersättning beviljas för behandling av kronisk lymfatisk leukemi.

Vem kan få ersättning?

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 399 för akut myeloisk leukemi också specialersättningsrätt 1518.

Se de nya villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer:

Senast ändrad 16.10.2023