Darolutamid från 1.1.2024 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Specialersättning för darolutamid från 1.1.2024 även vid behandlingen av metastaserad hormonkänslig prostatacancer utifrån ersättningsrätt 1525

Publicerad 11.12.2023

Läkemedelssubstans: Darolutamid
Läkemedelspreparat: Nubeqa
Sjukdom: Prostatacancer

Vad förändras?

Läkemedlet Nubeqa berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1525. Darolutamid.

Rätt till specialersättning för darolutamid kan från 1.1.2024 beviljas även personer med metastaserad hormonkänslig prostatacancer när det används tillsammans med docetaxel och androgen deprivationsterapi. Innan dess är läkemedlet ersättningsgillt vid behandlingen av icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Vem kan få ersättning?

Villkoren för beviljande av grundersättningsrätt 3036 för darolutamid ändras på motsvarande sätt.

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 1525

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 3036

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 19.12.2023