1525 Darolutamid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1525 Darolutamid

(C61)

Darolutamid ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av prostatacancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter med prostatacancer på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

  • för behandling av metastaserad hormonkänslig sjukdom
    • i kombination med docetaxel och androgen deprivationsterapi.
  • för behandling av icke-metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
    • dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Prostatacancer116
Darolutamid (begränsad grundersättning)3036

Läs mer

Senast ändrad 15.1.2024