3036 Darolutamid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3036 Darolutamid

(C61)

Darolutamid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel.Rätt till grundersättning (3036) beviljas på nedanstående villkor. Darolutamid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter med prostatacancer

  • för behandling av metastaserad hormonkänslig sjukdom
    • i kombination med docetaxel och androgen deprivationsterapi.
  • för behandling av icke-metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
    • dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Prostatacancer116
Darolutamid (begränsad specialersättning)1525

Läs mer