Ibrutinib från 1.1.2024 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Specialersättning för ibrutinib från 1.1.2024 även i kombination med venetoklax utifrån ersättningsrätt 1512

Publicerad 11.12.2023

Läkemedelssubstans: Ibrutinib
Läkemedelspreparat: Imbruvica
Sjukdom: Kronisk lymfatisk leukemi

Vad förändras?

Läkemedlet Imbruvica berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1512. Ibrutinib.

Rätt till specialersättning för ibrutinib kan från 1.1.2024 beviljas även i kombination med venetoklax som första linjens behandling vid kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna.

Vem kan få ersättning?

Villkoren för beviljande av grundersättningsrätt 390 för ibrutinib ändras på motsvarande sätt.

Venetoklax är inte ersättningsgillt i kombination med ibrutinib.

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 1512

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 390

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 18.12.2023