Ersättningsrätt 3082 från 1.3.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ersättningsrätt 3082 kan från 1.3.2024 beviljas också under 2 månader gamla patienter

Publicerad 6.2.2024

Läkemedelssubstans: Risdiplam
Läkemedelspreparat: Evrysdi
Sjukdom: Spinal muskelatrofi

Vad förändras?

Läkemedlet Evrysdi berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3082. Risdiplam.

Rätt till grundersättning för risdiplam kan från 1.3.2024 beviljas även patienter som är under 2 månader gamla. Innan dess är läkemedlet ersättningsgillt för patienter från 2 månaders ålder.

Vem kan få ersättning?

Se de nya villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer:

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 3082
Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 23.2.2024