Snabbguide om förmåner under sjukdomstid | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide om förmåner under sjukdomstid

FPA ersätter kostnader och inkomstbortfall till följd av sjukdom. Den här snabbguiden ger information om hur FPA stöder försörjningen under sjukdomstid och vilka förmåner man kan få för att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan.

Om du insjuknar

Sjukdagpenning

FPA betalar ut sjukdagpenning under sjukdomstiden. Sjukdagpenning betalas vanligtvis efter att du varit sjuk i mer än 10 dagar.

Gå till läkare

För att få sjukdagpenning behöver du ett läkarintyg. Om läkaren bedömer att din arbetsoförmåga varar i mer än 10 vardagar kan du få sjukdagpenning. Arbetsgivaren ansöker vanligen om sjukdagpenning om du är anställd och får lön under sjukfrånvaron.

Partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning kan vara ett stöd för att du ska kunna återgå till ditt arbete eller stanna kvar i arbetslivet. Du ska avtala med din arbetsgivare om arbete på deltid. FPA betalar ut partiell sjukdagpenning för den här tiden.

Prova deltidsarbete

Stå i kontakt med din arbetsgivare och företagshälsovården så att ni kan göra upp ett avtal om deltidsarbete. Du kan prova på att arbeta deltid när som helst under din sjukfrånvaro.

Läs om handikappbidrag

Om din funktionsförmåga har försvagats på grund av sjukdom eller skada under minst ett år, ska du reda ut din rätt till handikappbidrag. Dess syfte är att stödja personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning i deras dagliga liv, arbete eller studier


 

30 dagar

Arbetsgivaren meddelar företagshälsovården

Arbetsgivaren anmäler din frånvaro till företagshälsovården när sjukfrånvaron har varat i mer än 30 dagar. Ni kan tillsammans fundera över arrangemang som stöder en återgång till arbetet, exempelvis ändrade arbetstider eller uppgifter.

Sök sjukdagpenning inom 2 månader

Sök sjukdagpenning inom 2 månader från det att arbetsoförmågan började och partiell sjukdagpenning inom 2 månader från den dag då du började arbeta deltid. Arbetsgivaren ansöker om dagpenning om du får lön under sjukfrånvaron.

Ansök om sjukdagpenning via e-tjänsten.

60 dagpenningdagar

FPA utreder behovet av rehabilitering

FPA utreder behovet av rehabilitering
FPA utreder ditt behov av rehabilitering innan sjukdagpenning har betalats för 150 dagar. FPA kontaktar dig vid behov.

FPA utreder ditt behov av rehabilitering innan sjukdagpenning har betalats för 230 dagar. FPA kontaktar dig vid behov.

90 dagpenningdagar

Lämna in utlåtande från företagshälsovården till FPA

Senast när du har haft sjukdagpenning i 90 vardagar ska din företagsläkare tillsammans med din arbetsgivare bedöma din möjlighet att fortsätta i arbetet trots din sjukdom. Ett utlåtande från företagshälsovården är en förutsättning för utbetalning av sjukdagpenning efter 90 dagpenningdagar. Du måste själv lämna in utlåtandet till FPA.

150 dagpenningdagar

Senast nu ska du reda ut din möjlighet att få rehabilitering

När du har fått sjukdagpenning i 150 vardagar får du ett brev från FPA med information om rehabiliteringsmöjligheter. Om det blir aktuellt med rehabilitering för dig ska du ansöka om rehabilitering hos FPA eller din arbetspensionsanstalt. För rehabiliteringen behöver du ett B-läkarutlåtande.

300 dagpenningdagar

Utbetalningen av sjukdagpenning upphör

Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar. Du kan få sjukdagpenning på nytt för samma sjukdom först efter att du varit arbetsför i ett år utan avbrott.

Tilläggsdagar med sjukdagpenning

Om du har fått sjukdagpenning för maximitiden, återvänt till ditt arbete och arbetat mer än 30 dagar utan avbrott, kan du få sjukdagpenning för 50 dagar om du insjuknar på nytt i samma sjukdom.

När sjukdagpenningen tar slut

Om din arbetsoförmåga ännu fortsätter kan du ansöka om sjukpension. Den kan betalas av en arbetspensionsanstalt, FPA eller av båda. Om ditt pensionsbeslut dröjer och du inte längre får sjukdagpenning ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till AN-byrån. Observera att det inte går att göra det retroaktivt.

Senast ändrad 9.10.2023