Så här ansöker du om sjukdagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om sjukdagpenning

Ansök om sjukdagpenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet.

Till ansökan

Om du är anställd och arbetsgivaren betalar ut lön under din sjukdomstid ansöker arbetsgivaren om sjukdagpenning för dig. I sådana fall betalas sjukdagpenningen direkt till arbetsgivaren.

 1. Ansök om sjukdagpenning i MittFPA.
  • Uppge ansökan din arbetsgivare och vad ditt arbete går ut på. Om du har flera arbeten berätta också från vilket arbete du varit borta p.g.a. sjukdom och vilket arbete du kunnat fortsätta trots sjukdomen.
  • Om du är företagare eller lantbruksföretagare kan du ansöka om FöPL-dagpenning och LPA-dagpenning på nätet. FPA förmedlar ansökan till arbetspensionsanstalten och LPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den i MittFPA.
  Du kan skriva ett följebrev till meddelandet t.ex. om bilagan hör ihop med flera förmåner.
  • Med läkarintyg A kan du i regel få dagpenning i högst 60 dagar. Därefter behövs det mer omfattande läkarutlåtandet B.
   • Om din läkare skriver ett elektroniskt A-läkarintyg om sjukfrånvaron får du en utskrift som du kan ge din arbetsgivare. I utskriften står det att läkarintyget har skickats till FPA elektroniskt via Kanta-tjänsten. Det innebär att läkarintyget inte behövs som bilaga till ansökan.
  •  Beloppet av din dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Läs mer om årsinkomsten.

  • Om du varit med om ett olycksfall, varit med i en bilolycka eller du har en yrkessjukdom kan du meddela uppgifterna i MittFPA eller till din ansökan bifoga blanketten Utredning om olycksfall SV143r (pdf).

 3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i dagpenning. Du får också ett skriftligt beslut per post. Beslutet skickas inte per post om du i e-tjänsten har gett ditt samtycke till att FPA skickar handlingar till dig enbart i e-tjänsten.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Sjukdagpenning SV 8r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Sök sjukdagpenning inom 2 månader från den dag då arbetsoförmågan började.

Ansökan om fortsatt utbetalning

En ny ansökan behövs inte om din sjukdom fortsätter inom 30 kalenderdagar efter det att den föregående sjukdagpenningsperioden upphörde. Lämna då in ett nytt läkarintyg över din arbetsoförmåga till FPA. Om din sjukdom blir långvarig kan FPA be dig lämna in ett läkarutlåtande B.

Tilläggsutredningar

FPA kan be om tilläggsutredningar gällande ditt hälsotillstånd eller dina arbetsförhållanden. FPA kan också skicka dig för ytterligare undersökningar t.ex. till en undersöknings- eller vårdinrättning där man utreder ditt hälsotillstånd och bedömer din arbetsförmåga. I regel tillkommer inga kostnader för din egen del på grund av detta. FPA meddelar i beslutet om sjukdagpenning om remitteringen till ytterligare undersökningar och betalar i regel dagpenning tills man på grundval av undersökningsresultaten kan avgöra ansökan.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024