Vårdbidrag för pensionstagare, internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vårdbidrag för pensionstagare i internationella situationer

Om du har bott eller flyttar utomlands

Vårdbidrag betalas i regel endast till personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du har flyttat till Finland från ett annat land kan vårdbidrag i regel beviljas först när du har bott 3 år i Finland. Om du har bott i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan också försäkringsperioderna i dessa länder räknas in i bosättningstiden.

Vårdbidrag kan betalas till ett annat land om du bor utomlands och omfattas av den finländska sociala tryggheten. Du kan ha rätt att få vårdbidrag från Finland om du vistas utomlands tillfälligt, dvs. kortare tid än 6 månader.

Om du bor i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan du i vissa fall få vårdbidrag även om du inte omfattas av den finländska sociala tryggheten efter att du flyttat utomlands. Möjligheten att få vårdbidrag är också beroende av från vilket land du får pension.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?