Vem kan få vårdbidrag för pensionstagare? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få vårdbidrag för pensionstagare?

Vårdbidrag för pensionstagare kan beviljas personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten. En förutsättning är att man har bott i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz i minst 3 år.

Följande frågor kan hjälpa dig att ta reda på om du kan ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare:

 1. Har du en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom som konstaterats av en läkare?
 2. Har din funktionsförmåga varit nedsatt i minst ett år eller kommer den att vara nedsatt i minst ett år?
 3. Gör funktionsnedsättningen eller sjukdomen det svårare för dig att klara av vanliga dagliga aktiviteter?
 4. Behöver du hjälp, handledning eller tillsyn till exempel för att klara av att
  • förflytta dig, komma i gång eller använda olika hjälpmedel
  • klä av och på dig, tvätta dig eller gå på toaletten
  • äta
  • se, höra, tala eller komma ihåg saker
  • sköta de vårdåtgärder som sjukdomen kräver eller ta dina mediciner?
 5. Får du eller upplever du att du behöver utomstående hjälp, till exempel hemservice, städhjälp, hemsjukvård, måltidsservice, en personlig assistent, eller hjälp av en anhörig?
 6. Har du merkostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen, till exempel kostnader för hemservice, hemsjukvård eller serviceboende?

Varje persons situation är unik

Om du svarade ja på tre eller flera av frågorna ovan kan du ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare. Frågorna är dock bara riktgivande. Varje persons situation är unik. Huruvida vårdbidrag kan beviljas prövas därför från fall till fall.

Senast ändrad 1.3.2023