Beskattning av FPA-förmåner

En del FPA-förmåner är beskattningsbara och en del är skattefria.

Skattepliktiga förmåner

Skattefria inkomster

 • Moderskapsunderstöd
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Adoptionsbidrag
 • Studielånskompensation
 • Studiestödets bostadstillägg
 • Räntebidrag (studiestöd)
 • Stöd för skolresor
 • Barnförhöjning för pensionstagare
 • Kostnadsersättning under sysselsättningsfrämjande service
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Handikappförmåner
 • Militärunderstöd
 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Fronttillägg och extra fronttillägg
 • Utkomststöd