Anvisningar

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns indelade enligt ämnesområde i menyn på den här sidan. Blanketterna är i pdf-format. Klicka på länken Ladda ner PDF för att öppna önskad blankett. De flesta FPA-förmåner kan du också ansöka om elektroniskt via vår e-tjänst.

Användningen av blanketter i pdf-format förutsätter att du har den nyaste versionen av programmet Adobe Reader. Genom att använda den nyaste versionen säkerställer du att blanketternas olika funktioner fungerar felfritt. Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Du kan också spara pdf-blanketten på din egen dator. Använd Adobe Reader-programmets egna knappar för att spara och skriva ut blanketten.

Skicka in den ifyllda blanketten med bilagor per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Blanketter för hälso- och sjukvården

De blanketter som är avsedda att fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittar man i första hand i det patientdatasystem som används inom organisationen.

För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns blanketterna att tillgå i pdf-format också på portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt på Läkarförbundets webbsidor för medlemmar.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma webbläsarens cacheminne.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Adobe Reader; då måste programmet installeras på nytt. En ny version kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Blanketterna är inte ännu tillgängliga, dvs. de kan till exempel inte användas med skärmläsare. Läs mer om tillgänglighet i tillgänglighetsutlåtandet.

Räknefunktioner i pdf-blanketter och hur man skriver in belopp

När du fyller i blanketter som innehåller räknefunktioner ska du se till att du använder den nyaste versionen av Adobe Reader.

När du fyller i belopp på blanketten ska du använda  

  • punkt som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken (1.234,00 €) i finsk-, svensk- och samiskspråkiga blanketter
  • komma som tusentalsavgränsare och punkt som decimaltecken (1,234.00 €) i engelskspråkiga blanketter.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Sjukdagpenningar SV 8r Med blanketten kan personkunder ansöka om sjukdagpenning och meddela om olycksfall.
Sjukdagpenning
Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet.
Arbetsgivare Rehabiliteringspenning Föräldradagpenningar Sjukdagpenning
Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Utkomststöd TO 1r Med blanketten ansöker man om utkomststöd hos FPA.
Utkomststöd
Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Stöd för skolresor KM 1r Ansökan om stöd för dagliga skolresor - gymnasier och yrkesläroanstalter.
Skolresestöd
Ladda ner PDF
Ansökan - Bostadsbidrag för pensionstagare AE 1r Med blanketten söks bostadsbidrag för pensionstagare.
Bostadsbidrag för pensionstagare
Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten