Semesterkostnads- eller familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Arbetsgivares ansökan - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten