Allmänt bostadsbidrag

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Allmänt bostadsbidrag AT 1r Blankett för ansökan om och justering av allmänt bostadsbidrag. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Bilaga - Allmänt bostadsbidrag - Fullmakt att företräda kollektivhushåll AT 5r Bilaga till ansökan om bostadsbidrag. Med denna blankett kan ett kollektivhushåll befullmäktiga en av medlemmarna att söka bostadsbidrag. Ladda ner PDF
Ansökan om fortsatt bidrag - Allmänt bostadsbidrag AT 13r Används endast då man ansöker om förlängning av bidrag som betalas för viss tid. Ladda ner PDF
Anmälan - Allmänt bostadsbidrag - Indragning av bostadsbidrag AT 6r Blankett för begäran om indragning av allmänt bostadsbidrag. Justering av bostadsbidrag söks med blankett AT 1r. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Bilaga - Allmänt bostadsbidrag - Personer som hör till hushållet AT 1jr Bilaga till ansökan om bostadsbidrag. Den här blanketten ska fyllas i som ett tillägg till ansökan om bostadsbidrag, om hushållet har fler än 6 medlemmar. Ladda ner PDF