Handikappbidrag för personer under 16 år

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Framställan - Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr Blanketten används för anhållan om att handikappbidrag utbetalas till kommunens socialvårdsorgan eller till en annan person än barnets förälder, vårdnadshavare eller intressebevakare. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Ansökan - Handikappbidrag för personer under 16 år EV 258r Med blanketten ansöker man om handikappbidrag för personer under 16 år. Med samma blankett ansöker man också om fortsatt utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år som beviljats för viss tid. Ladda ner PDF