Företagshälsovård

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Arbetsgivares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 98 TTHr Med denna blankett ansöker arbetsgivaren om ersättning för kostnader för företagshälsovård. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer. Blanketten används för räkenskapsperioderna 2020 och 2021. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Företagares ansökan - Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård SV 116 TTHr Ansökan om ersättning för kostnader för förstahjälpsberedskap och för resekostnader i anslutning till företagshälsovård för företagare som omfattas av lagen om pension för företagare eller av lagen om pension för lantbruksföretagare. Ladda ner PDF
Företagares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 110 TTHr Ansökningsblankett för företagare gällande företagshälsovårdskostnader. Till ansökan fogas utredningsblanketterna SV 111 TTHr och/eller SV 113 TTHr. Ladda ner PDF
Utredning - Uppgifter om företagarens eller lantbruksföretagarens företagshälsovård som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 111 TTHr Utredning av serviceproducenten om företagshälsovård till företagare. Fogas till ansökningsblanketten SV 114 TTHr. Uppgifter om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (gårdsbesök) meddelas på blankett SV 113 TTHr. Ladda ner PDF
Utredning - Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 113 TTHr Utredning av serviceproducenten för företagshälsovård om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare. Utredningsblanketten fogas till blankett SV 114 TTHr Hälsovårdscentrals redovisning. Ladda ner PDF
Arbetsgivares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 98a TTHr Med denna blankett ansöker arbetsgivaren om ersättning för kostnader för företagshälsovård. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer. Blanketten används från och med räkenskapsperioden 2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Redovisning - Företagarens eller lantbruksföretagarens kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 114 TTHr Serviceproducenten för företagshälsovård söker med denna blanketten ersättning för anordnande av företagshälsovårdstjänster för företagare. Till ansökan fogas antingen utredningsblankett SV 111 TTHr eller SV 113 TTHr. Ladda ner PDF