Tolkningstjänster för handikappade personer

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r Med blanketten ansöker man om studietolkning för personer med funktionsnedsättning för studier efter den grundläggande utbildningen vilka leder till examen. Med blanketten ansöker man också om förlängning av redan befintliga beslut om studietolkning. Ladda ner PDF
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med hörselskada TU 10r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med hörselskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda ner PDF
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med syn- och hörselskada TU 12r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med syn- och hörselskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda ner PDF
Ansökan - Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 1r Med blanketten ansöker man om tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning samt tilläggstimmar. Ladda ner PDF
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med talskada TU 11r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med talskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda ner PDF
Ansökan - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning TU 4r Blanketten används för ansökan om rätt till apparatur för distanstolkning och dataförbindelse. Ladda ner PDF
Bilaga - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning - Utlåtande av sakkunnig TU 7r Blanketten är ett sakkunnigutlåtande som behövs som bilaga till ansökan om apparatur för distanstolkning. Ladda ner PDF
Fakturablankett för studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 54r Fakturablankett för studietolkning för personer med funktionsnedsättning, som serviceproducenten kan använda vid fakturering av FPA för studietolkningen. Ladda ner PDF
Fakturablankett för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 55r Fakturablankett för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, som serviceproducenten kan använda vid fakturering av FPA för tolkningstjänsterna. Ladda ner PDF
Ansökan - Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning – Utlandsresa TU 3r Med blanketten söks tolktjänst för utlandsresa. Ladda ner PDF
Meddelande om villkor gällande ytterligare tjänster för en tolk TU 56r Serviceproducenten fyller vid behov i blanketten under avtalsperioden när producenten utifrån avtalet meddelar produkter som ska läggas till för tolken. Ladda ner PDF