Barnavårdsstöd

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Flexibel vårdpenning/Partiell vårdpenning WH 9r För ansökan om flexibel eller partiell vårdpenning, då en förälder/föräldrarna förkortar sin totala arbetstid på grund av skötsel av ett barn under 3 år eller ett litet skolbarn. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande om förändringar - Barnavårdsstöd WH 12r Med blanketten meddelar man sådana förändringar som inverkar på vårdtillägget samt familjens inkomster och avdrag. Ladda ner PDF
Bilaga - Barnavårdsstöd - Företagares inkomstutredning Y 8r Bilaga till ansökan om barnavårdsstöd. Den här blanketten ifylls av de medlemmar i hushållet som har företagarinkomster. Ladda ner PDF
Utredning - Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH 2r Den här blanketten fylls i av den privata producenten av småbarnspedagogik. Ladda ner PDF

Lämna in utredning i e-tjänsten
Ansökan - Stöd för hemvård av barn - Stöd för privat vård av barn WH 1r Med blanketten söks stöd när barnets vård har ordnats på annat sätt än inom den kommunala småbarnspedagogiken. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten