Gör ansökan så här

Snabbt och enkelt i e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om arbetslöshetsförmån i e-tjänsten. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Skicka ansökan
 1. Läs först: Rätt till arbetslöshetsförmåner.
 2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Arbetslöshetsförmån kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 3. Fyll i ansökan i FPA:s e-tjänst. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  • Arbetslöshetsförmånen beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 4. Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten.
  • En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.
  • Du kan skriva ett följebrev till bilagan om den hör ihop med flera förmåner.
  • FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till TE-tjänster.
 5. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
  • Om du har fått ersättningar för upphovsrätt, företagsinkomster, utdelnings-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.

Du kan också fylla i blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmåner TT1r (pdf) och skicka den till oss.

Observera i coronavirusläget

På grund av coronaepidemin har vissa villkor för arbetslöshetsförmåner ändrats temporärt. Detta gäller bland annat  självrisktiden, arbetsvillkoret och arbetslöshetsförmånerna för företagare.

Sammandrag av alla ändringar: Arbetslöshetsförmåner i coronaläget

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå in din första ansökan först efter att du varit arbetslös i 7 dagar och självrisktiden har löpt ut.

Arbetslöshetsförmånens första betalningsperiod är 2 veckor. Efter det betalas stödet ut med 4 veckors mellanrum enligt anmälan om arbetslöshetstid.

Anmäl dina arbetslöshetsdagar

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

FPA får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster för att kunna avgöra ansökan.

Läs mer: