Specialersättning och övriga ersättningsrättigheter för läkemedel

Rätt till specialersättning eller begränsad ersättning för ett läkemedel eller rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat ska sökas hos FPA med ett läkarutlåtande B.

Så här ansöker du om rätt till ersättning

  1. Lämna in ditt läkarutlåtande till FPA så fort som möjligt. Du kan också be läkaren skicka utlåtandet direkt till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Någon separat ansökan behövs inte. Om du är medlem i en arbetsplatskassa ska du lämna in utlåtandet till arbetsplatskassan.
  2. Du kan kontrollera i MittFPA om FPA har fått ditt läkarutlåtande och om ersättningsrätt har beviljats. Om FPA har fått ditt utlåtande eller om du tidigare har fått ett beslut om rätt till ersättning, finns punkten ”Rätt till ersättning för läkemedel” i menyn till vänster. Där kan du se uppgifterna.

Beslut om rätt till ersättning och ett nytt FPA-kort

Rätt till ersättning kan beviljas om de medicinska villkoren är uppfyllda.

När din ansökan har behandlats får du ett beslut per post. Om rätt till ersättning beviljas får du senare ett nytt FPA-kort som är försett med numret för ersättningsrätten.

Ersättningsnumret

  • börjar med siffran 1 när det är fråga om rätt till högre specialersättning (100 %)
  • börjar med siffran 2 när det är fråga om rätt till lägre specialersättning (65 %)
  • börjar med siffran 3 när det är fråga om rätt till begränsad grundersättning (40 %)
  • börjar med siffran 5 eller 6 när det är fråga om rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat (40 % eller 65 %).

Ersättning på apoteket

Apoteket kontrollerar elektroniskt med FPA att du har rätt till ersättning. När du har beviljats rätt till ersättning och du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du den ersättning som du har rätt till direkt på apoteket. Du får ersättningen även om du inte ännu har fått ditt nya FPA-kort.

Retroaktiv specialersättning

I regel får du ersättning för läkemedelsinköp som har gjorts den dag då ersättningsrätten började eller därefter.

På vissa villkor kan du få ersättning också för läkemedelsinköp som har gjorts före den dag då ersättningsrätten började. Då betalas specialersättning för ett läkemedel eller ersättning för ett kliniskt näringspreparat högst för den mängd preparat som behövs för 3 månader och som har köpts efter att den sjukdom som berättigar till ersättning har konstaterats.

Om du har köpt ett specialersättningsgillt läkemedel eller ett kliniskt näringspreparat innan FPA har beviljat dig rätt till ersättning kan du ansöka om ersättning för köpet hos FPA. Sök ersättning inom 6 månader från inköpsdagen. FPA kan också kontakta dig eller betala ersättning på eget initiativ om det i samband med behandlingen av B-utlåtandet konstateras att du kan få specialersättning för ett tidigare läkemedelsinköp.

Retroaktiv grundersättning

I regel får du ersättning för inköp som har gjorts den dag då ersättningsrätten började eller därefter. På vissa villkor kan du få ersättning också för inköp som har gjorts före den dag då ersättningsrätten började.

Om du har köpt ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel innan FPA har beviljat dig rätt till ersättning kan du ansöka om ersättning för köpet hos FPA. Sök ersättning inom 6 månader från inköpsdagen.

Läs mer