Specialersättning och övriga ersättningsrättigheter för läkemedel

Rätt till specialersättning eller begränsad ersättning för ett läkemedel eller rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat ska sökas hos FPA med ett läkarutlåtande B.

Så här ansöker du om rätt till ersättning

  1. Lämna in ditt läkarutlåtande till FPA så fort som möjligt. Du kan också be läkaren skicka utlåtandet direkt till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Någon separat ansökan behövs inte. Om du är medlem i en arbetsplatskassa ska du lämna in utlåtandet till arbetsplatskassan.
  2. I FPA:s e-tjänst kan du kontrollera om FPA har fått ditt läkarutlåtande och om ersättningsrätten har beviljats. Om du har lämnat in en ansökan om rätt till ersättning eller om du tidigare har fått beslut om rätt till ersättning ser du rubriken "Rätt till specialersättning för läkemedel" i menyn till vänster.

Beslut om rätt till ersättning och ett nytt FPA-kort

Rätt till ersättning kan beviljas om de medicinska villkoren är uppfyllda.

När din ansökan har behandlats får du ett beslut per post. Om rätt till ersättning beviljas får du senare ett nytt FPA-kort som är försett med numret för ersättningsrätten.

Ersättningsnumret

  • börjar med siffran 1 när det är fråga om rätt till högre specialersättning (100 %)
  • börjar med siffran 2 när det är fråga om rätt till lägre specialersättning (65 %)
  • börjar med siffran 3 när det är fråga om rätt till begränsad grundersättning (40 %)
  • börjar med siffran 5 eller 6 när det är fråga om rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat (40 % eller 65 %).

Ersättning på apoteket

Apoteket kontrollerar elektroniskt med FPA att du har rätt till ersättning. När du har beviljats rätt till ersättning och du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du den ersättning som du har rätt till direkt på apoteket. Du får ersättningen även om du inte ännu har fått ditt nya FPA-kort.

Retroaktiv ersättning från FPA

Specialersättning för ett läkemedel, ersättning för ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel och ersättning för ett kliniskt näringspreparat kan betalas från den dag då läkarutlåtandet inkom till FPA. Ersättning kan betalas för inköp som gjorts redan innan läkarutlåtandet lämnades in, om de övriga villkoren för ersättning är uppfyllda. Ersättning ska sökas inom 6 månader från den dag då läkemedlet köptes.

En del läkemedelssubstanser är både begränsat grundersättningsgilla och begränsat specialersättningsgilla utifrån samma medicinska villkor. Om de medicinska villkoren uppfylls beviljas kunden alltid begränsad rätt till specialersättning. Kunden kan i undantagsfall också beviljas begränsad rätt till grundersättning, t.ex. med tanke på utbetalning av retroaktiv ersättning.

Läs mer