Rådgivning för samarbetspartner

FPA:s sakkunniga ger samarbetspartnerna råd per telefon och i chatten.

Chatt för samarbetspartner

Chatten är öppen måndag–fredag kl. 9–15.

I chatten ges rådgivning till myndigheter och serviceproducenter på ett allmänt plan. Frågor som gäller enskilda kunder besvaras inte där. Skriv inte in kundens personuppgifter i chatten.

Servicenummer