Rådgivning för samarbetspartner

FPA:s sakkunniga ger samarbetspartnerna råd per telefon och i chatten.

Chatt för samarbetspartner

Chatten är öppen måndag–fredag kl. 9–15.

I chatten ges rådgivning till myndigheter och serviceproducenter på ett allmänt plan. Frågor som gäller enskilda kunder besvaras inte där. Skriv inte in kundens personuppgifter i chatten.

Servicenummer

Föreläsningar och utbildningar på begäran

Samarbetspartnerna kan be att FPA ordnar föreläsningar eller utbildningar om förmåner och tjänster. Skicka begäran om föreläsning eller utbildning till FPA på adressen esittelypyynnot@kela.fi. Vi svarar på e-postmeddelandena inom en till två veckor.