Delstudierna inom projektet Muutos

Delstudierna inom projektet resulterade i information som kan tillämpas i FPA:s arbete med att utveckla, styra och påverka verksamhetsförutsättningarna för rehabiliteringen. Resultaten av delstudierna presenteras under respektive studie.

Publikationer (på finska)

De publikationer som gäller hela projektet finns i förteckningen nedan. Publikationerna gällande delstudierna finns på sidorna för delstudierna. Publikationens titel fungerar som en länk till publikationen.

Närmare information

Du kan ställa frågor om studierna per e-post på adressen tutkimus@kela.fi.