Projektet NEET-unga | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga

FPA genomförde ett projekt för utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga (Not in Employment, Education or Training) åren 2018–2019. Projektet startade på Social- och hälsovårdsministeriets initiativ och i enlighet med ett förslag av Kommittén för rehabiliteringsreformen. Det var också en del av EU-ländernas gemensamma ungdomsgaranti.

Genom projektet förberedde man sig inför en lagändring med anknytning till den yrkesinriktade rehabiliteringen samt utvecklade möjligheterna att hänvisa unga som står utanför arbetsliv och studier till rehabilitering.

Före lagändringen utvecklade och prövade man inom projektet den nya NUOTTI-coachningen och den yrkesinriktade rehabiliteringsutredning som tidigare ordnats som en tjänst av FPA. Inom vardera hade NEET-unga i åldern 16–30 år möjlighet att muntligt och utan läkarutlåtande ansöka om tjänster. Inom projektet utvecklades också ett enklare sätt för unga att söka sig till rehabilitering.

En lagändring gällande yrkesinriktad rehabilitering för unga trädde i kraft vid ingången av 2019. Efter det har FPA ordnat yrkesinriktad rehabilitering för unga i form av NUOTTI-coachning.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet (på finska)

Inom ramen för NEET-projektet har sammanlagt 1 143 unga deltagit i de rehabiliteringstjänster som ordnats inom försöket. Läs mer på forskningsbloggen (tutkimusblogi.kela.fi).

En arbetsgrupp som koordinerats av Institutet för hälsa och välfärd har gjort upp en rekommendation för bedömningen av funktionsförmågan hos unga i situationer där unga ansöker om rehabilitering utan läkarutlåtande. Läs mer i Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa (Helda).

FPA bestämde under projektets gång på vilka grunder unga kan beviljas yrkesinriktad rehabilitering och deltog i beredningen av den lag som berör yrkesinriktad rehabilitering för unga. Läs mer i regeringens proposition 133/2018 (Finlex, på finska).

Publikationer (på finska)

Publikationens titel fungerar som en länk till publikationens webbsida.

”Apu on ollut mittaamattoman arvokasta” Kelan nuorten ammatillisen kuntoutuksen uusi NUOTTI-valmennus ja suullisen hakemisen malli (Helda). Miettinen, Sari m.fl., FPA, Arbetspapper 150/2019.

Närmare information

Ytterligare information kan begäras per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 17.1.2024

Vad tycker du om sidan?