Försöket med registreringsförfarande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Försöket med registreringsförfarande

​​​Syftet med försöket med registreringsförfarande (2019–2022) var att utreda om ett sådant förfarande är ett lämpligt sätt att anordna rehabiliteringstjänster på.

Målgruppen för projektet utgjordes av serviceproducenter som tillhandahåller FPA-rehabilitering och klienter som deltar i sådan rehabilitering. I projektet prövades ett registreringsförfarande för rehabiliteringstjänsten Min egen väg och för rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar. Försöket pågick åren 2020–2022.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Inom projektet utredde man hur ett registreringssystem kunde fungera och lämpa sig för anordnande av rehabiliteringstjänster. Ett tillräckligt antal producenter av rehabiliteringstjänster deltog i försöket, och tack vare det kunde tjänsterna ordnas som planerat.

Under projektet samlade man in information om hur FPA:s tjänst för sökning av serviceproducent (Privatpersoner) fungerar. Samtidigt samlades information in också om hur de uppgifter som registrerats hjälper och stödjer klienten vid valet av serviceproducent. Respons på hur klientorienterad serviceproducenten är samlades också in. Klienter som använder tjänsten för sökning av serviceproducent ser uppgifter om klientorienteringen hos de serviceproducenter som har fått tillräckligt med klientrespons.

Försöket ledde till ett beslut om att tillämpa registreringsförfarandet som ordinarie förfarande vid Min egen väg-rehabilitering och rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar som ordnas från och med 1.1.2023. Avsikten är att också andra tjänster inom ramen för rehabilitering enligt prövning ska ordnas genom registreringsförfarande från 2024.

Försökets resultat utvärderas i Utvärderingsundersökningen av försöket med registreringsförfarande, som utförs av FPA:s forskningsenhet. Utvärderingsundersökningen kommer att färdigställas före utgången av 2023.

Närmare information

E-post: kuntoutus.rekisteroituminen@kela.fi

Läs mer

Tjänster som ordnas genom ett registreringsförfarande

Senast ändrad 22.4.2021