Projektet Mahku | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Mahku

Inom ramen för Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Utveckling av rehabiliteringstjänster för invandrare) (Mahku) utvecklades FPA:s rehabiliteringstjänster så att de bättre ska svara på invandrares behov. Projektet som bestod av tre delprojekt genomfördes 2015–2020.

Länkar till innehållet på denna sida Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet:

Delprojekt

  1. Utbildning
    Producenter av FPA-rehabilitering erbjöds utbildning som stärker den kulturella kompetensen och förmågan att arbeta på ett kulturmedvetet sätt.
  2. Information
    Invandrare gavs information på olika språk om FPA:s rehabiliteringstjänster.
  3. Tjänster
    En ny rehabiliteringstjänst där yrkesinriktad rehabilitering kombineras med undervisning i finska testades och utvecklades.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Publikationer (på finska)

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia ja taitojen vahvistumista (Helda). Salli Alanko (toim.). Kuntoutusta kehittämässä 24/2020.

Suomen kieltä ammatillisessa kuntoutuksessa. Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun kokeilun arviointitutkimus (Helda). Varjonen, Sirkku & Vuorento, Mirkka & Pitkänen, Sari & Vilhunen, Tuuli & Hautamäki, Lotta. Kuntoutusta kehittämässä 23/2020.

Modeller för yrkesinriktad rehabilitering för invandrare (på finska)

De modeller för genomförande av yrkesinriktad rehabilitering för invandrare som eller utvecklades av de serviceproducenter som deltog i Mahku-projektet finns som bilagor till publikationen Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia ja taitojen vahvistumista (Helda).

Utbildningsvideor för producenter av rehabiliteringstjänster (på finska)

Se utbildningsvideorna om särdragen i kommunikationen och om att bemöta personer från andra kulturer i arbetet med klienter som har flyttat till Finland från andra länder.

Se videon Lätt talspråk och interaktion under rehabilitering, längd 32 min 40 sek (Youtube)
Leealaura Leskelä, med.lic., forskare i lättläst språk, utvecklingschef

Se videon Interaktion i tolkningssituationer, längd 18 min 28 sek (Youtube)
Pirjo Pouttu, fil.mag., lektor i tolkning

Se videon Tolkning under FPA-rehabilitering, längd 8 min 5 sek (Youtube)
Merja Pouttu, planerare

Se videon Kultursensitiv interaktion under rehabilitering, längd 22 min 19 sek (Youtube)
Carla Schubert, psyk.dr, specialpsykolog i psykoterapi, psykoterapeut

Se videon Erfarenhet av invandring och erfarenhetens betydelse, längd 20 min 21 sek (Youtube)
Anita Novitsky, socionom, familjeinterventionsbehandlare, neuropsykiatrisk coach, specialist på kulturell mångfald

Information på olika språk om FPA-rehabilitering (video)

Videon har publicerats på följande språk

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Senast ändrad 12.2.2024