Projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

Inom ramen för projektet för utveckling av rehabiliteringen för arbetslösa i åldern 55–64 år utvecklades och testades en ny rehabiliteringstjänst, coachning för 55-plussare. Coachningen riktade sig till långtidsarbetslösa och genomfördes på olika arbetsplatser. Utvecklingsprojektet genomfördes under åren 2020–2023.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Coachningen för 55-plussare och hänvisningen av klienter till den testades i ett försök i Uleåborgsregionen och Tavastehusregionen. Försöket genomfördes i samarbete med projektet Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille (PALO) och kommunförsöket för främjande av sysselsättningen i Tavastehusregionen.

Under försöket fanns det utmaningar med hänvisningen av klienter till tjänsten och med att hitta arbetsplatser för coachningen. Under samma tid pågick flera försök och förändringar som gällde exempelvis främjandet av situationen för arbetslösa samt social- och hälsovårdsreformen. De yrkespersoner som skötte hänvisningen till coachningen för 55-plussare hade inte tillräckligt med resurser för att sätta sig in i den nya tjänsten och för att hänvisa klienter till försöket. Dessutom pågick fortfarande arbetet med att utforma handlingsmodeller för att hitta arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa klienter.

Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu gjorde en utvärderingsstudie av försöket med coachning för 55-plussare. I studien utvärderades hur fungerande och ändamålsenlig coachningen för 55-plussare varit när det gäller att främja sysselsättningen av arbetslösa i åldern 55–64 år samt hur hänvisningen av klienter till coachningen hade fungerat.

Resultaten av studien och erfarenheterna av utvecklingsarbetet visar att coachningen för 55 plussare var en fungerande och behövlig rehabiliteringstjänst som uppmuntrade arbetslösa att återvända till arbetslivet och sänkte arbetsgivarnas tröskel att anställa äldre arbetslösa personer.

Publikationer (på finska)

55 Plus -valmennus ja siihen ohjautuminen. Kelan kehittämisprojektin kokemukset ja tutkimustulokset (Helda). Mervi Lepistö ja Johanna Rouvinen, (red.). Kuntoutusta kehittämässä 36/2023.

Ytterligare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?