Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering – identifiera behovet och hänvisa klienten till rehabilitering

I samband med informationskampanjen Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering (Kuntoutuksella toimintakykyä) informerade vi om FPA:s rehabiliteringstjänster och om hur man hänvisar klienter till tjänsterna. Informationskampanjen genomfördes 2020–2021.

Syfte

Syftet med informationskampanjen var att

  • främja att rehabiliteringsbehovet identifieras och att klienterna ansöker om FPA:s rehabilitering
  • öka kännedomen om de tjänster som FPA erbjuder: yrkesinriktad rehabilitering, krävande medicinsk rehabilitering, rehabilitering enligt prövning och rehabiliterande psykoterapi.

Målgrupp

Kampanjen riktade sig till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, exempelvis läkare, rehabiliteringshandledare, vårdpersonal och andra aktörer som hänvisar klienter till rehabilitering.

Genomförande

FPA presenterade rehabiliteringstjänsterna runt om i landet i samband med utbildningar och vid regionala medicinska evenemang.

Under 2020–2021

  • ordnade vi fem utbildningar för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt för andra intressentgrupper
  • informerade vi om de nya möjligheterna för att ansöka om rehabilitering (t.ex. muntlig ansökan och ansökan utan diagnos)
  • informerade vi om FPA:s rehabiliteringstjänster och hur man hänvisar klienter till dem.

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Vad tycker du om sidan?