Projekten LAKU och Etä-LAKU | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utvecklingsprojekt inom familjerehabiliteringen för barn

I de utvecklingsprojekt som gäller FPA:s familjerehabilitering för barn (LAKU och Etä-LAKU) och som genomfördes 2012–2018 utvecklades flerformig familjerehabilitering för barn i åldern 5–12 år och deras familjer.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

I projektet LAKU testades och utvärderades en modell för flexibel och flerformig familjerehabilitering och hur den lämpar sig för barn i åldern 5–12 år och deras familjer. Barnen hade en diagnostiserad neuropsykiatrisk störning och eventuellt samtidiga psykiatriska störningar. Barn under skolåldern kunde dessutom samtidigt ha beteendestörningar och störningar i känslolivet. Inom projektet Etä-LAKU genomfördes rehabiliteringstjänsten huvudsakligen i klienternas vardagsmiljöer.

Utöver det utvecklades samarbetet med lokala aktörer, såsom den kommunala primärvården, familje- och ungdomsrådgivningen samt sjukvårdsdistrikten.

Serviceproducenter inom LAKU-projektet var Osuuskunta Toivos verksamhetsställen i Helsingfors och Kotka samt Medifamilia Oy:s verksamhetsställen i Tammerfors och Uleåborg. Serviceproducenter inom Etä-LAKU var KoulutusAvain Oy i Kajana samt ODL Terveys i Rovaniemi.

Utvärderingsundersökningen som hänförde sig till projekten LAKU och Etä-LAKU gav information om den testade rehabiliteringsmodellens nytta och lämplighet för målgruppen. Undersökningen genomfördes av Miika Vuori, specialforskare vid FPA:s forskningsenhet, tillsammans med sin arbetsgrupp.

Publikationer (på finska)

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Senast ändrad 4.12.2023

Vad tycker du om sidan?