Projektet Muutos | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Muutos-projektet

I projektet Muutos (Förändring) som genomfördes 2015–2019 undersöktes hur klienter inom FPA-rehabiliteringen påverkades då innehållet, tillvägagångssätten eller villkoren i fråga om en rehabiliteringstjänst eller en förmån förändrades eller en helt ny tjänst infördes.

Delstudierna inom projektet Muutos

Delstudierna inom projektet resulterade i information som kan tillämpas i FPA:s arbete med att utveckla, styra och påverka verksamhetsförutsättningarna för rehabiliteringen.

 • Lagändringen gällande yrkesinriktad rehabilitering och implementeringen av yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar (AMKU)
 • AVH
 • OPI-rehabilitering
 • Rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen (TULES)
 • IKKU-rehabilitering (T-IKKU)
 • Avslutande av ASLAK-rehabilitering och införande av KIILA-rehabilitering, övergången till en ny form av rehabilitering (SIKU-studien)
 • Uppföljning av god rehabiliteringspraxis (GAS)
 • Krävande medicinsk rehabilitering
 • Rehabiliteringstjänster för närståendevårdare
 • Partiell rehabiliteringspenning
 • Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Publikationer (på finska)

De publikationer som gäller hela projektet:

Täsmätietoa täsmätutkimuksella. Muutos-hankkeen arviointi (Helda). Ukkola, Ismo & Seppänen-Järvelä, Riitta. Kuntoutusta kehittämässä 14/2020.

Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat (Julkari). Seppänen-Järvelä, Riitta. Yhteiskuntapolitiikka, 2019

Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista (Helda). Seppänen-Järvelä, Riitta (toim.). Työpapereita 144, 2018.

Monimuotoinen implementaatiotutkimus (journal.fi). Seppänen-Järvelä, Riitta. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 2017.

Implementaatiotutkimusta tarvitaan – taas! (Kelan Tutkimusblogi) Seppänen-Järvelä, Riitta. Kelan Tutkimusblogi, 2016.

Lagändringen gällande yrkesinriktad rehabilitering och implementeringen av yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar (AMKU)

Henkilökeskeisyyden ehdot. Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen arviointi (Helda). Åkerblad, Leena & Haapakoski, Kaisa & Tolvanen, Asko & Mäntysaari, Mikko & Ylistö, Sami & Kannasoja, Sirpa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 154, 2018.

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lakiuudistus. Ihanteet, toimeenpano ja harkintavalta (Helda). Haapakoski, Kaisa &  Åkerblad, Leena & Tolvanen, Asko & Mäntysaari, Mikko & Ylistö, Sami & Kannasoja, Sirpa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 12, 2018.

Tunnustamisen problematiikka ammatillisessa kuntoutuksessa (kuntoutussaatio.fi). Haapakoski, Kaisa &  Åkerblad, Leena. Kuntoutus, 2018.

AVH

Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista (Helda). Hautamäki, Lotta & Vuorento, Mirkka & Tuomenoksa, Asta & Hiekkala, Sinikka & Poutiainen, Erja. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 25, 2020.

OPI-rehabilitering

Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen (Helda). Harkko, Jaakko & Villa, Tiia & Korkeamäki, Johanna & Vaalasranta, Liisa & Poutiainen, Erja. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 19, 2019.

Rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen (TULES)

Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia (Helda). Karhula, Maarit & Heiskanen, Tuija & Seppänen-Järvelä, Riitta. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16, 2019.

IKKU-rehabilitering (T-IKKU)

Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus (Helda). Pikkarainen, Aila & Koivula, Riitta. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15, 2019.

Uppföljning av god rehabiliteringspraxis (GAS)

GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus (Helda). Sipari, Salla & Vänskä, Nea & Lehtonen, Krista & Pihlava, Jari. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019.

Krävande medicinsk rehabilitering

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä (Helda). Heino Pekka & Mäkinen Jenna & Seppänen-Järvelä Riitta. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 23, 2020.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos Kelan arviointi- ja ratkaisutyön asiantuntijoiden näkökulmasta (Helda). Mäkinen, Jenna & Seppänen-Järvelä, Riitta. Kela, Työpapereita 148, 2019.

Rehabiliteringstjänster för närståendevårdare

Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen. Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista (Helda). Shemeikka, Riikka & Pitkänen, Sari & Saarinen, Timo & Vuorento, Mirkka. Kela, Työpapereita 152, 2019.

Partiell rehabiliteringspenning

Osakuntoutusrahan käyttö ja kuntoutujien kokemukset (kuntoutussaatio.fi). Seppänen-Järvelä, Riitta & Mäkinen, Jenna. Kuntoutus, 2019.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Palvelun toimivuuden edellytykset (Helda). Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena & Tolvanen, Asko & Mäntysaari, Mikko. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 22, 2020.

Ikääntyneet Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen asiakkaina (kuntoutussaatio.fi). Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena. Kuntoutus 2/2019.

Närmare information

Du kan ställa frågor om studierna per e-post på adressen tutkimus@kela.fi.

Vad tycker du om sidan?