Projektet Kuntoutuksen alue-erot | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Kuntoutuksen alue-erot

I projektet Kuntoutuksen alue-erot undersöktes hänvisningen av klienter till och deltagandet i FPA-rehabilitering samt vilka regionala skillnader man kan se och vad dessa skillnader beror på. Dessa frågor granskades med utgångspunkt i rehabiliteringssystemet. Föremål för granskningen var sjukvårdsdistrikten och specialupptagningsområdena. Forskningsprojektet var multimetodologiskt och frågorna belystes ur flera olika perspektiv. Projektet genomfördes under åren 2020–2022.

Genomförandet av undersökningen

I projektet granskades helheten i tre delar:

  1. de regionala skillnaderna i deltagandet i FPA-rehabilitering utifrån registeruppgifter
  2. orsakerna till de regionala skillnaderna i fråga om hänvisningen av klienter till FPA-rehabilitering i ljuset av en enkät och intervjuer
  3. utvärdering av resultaten tillsammans med sakkunniga i en gemensam workshop.  

Undersökningens resultat

Enligt resultaten kan de regionala skillnaderna i fråga om hänvisningen av klienter till FPA-rehabilitering påverkas av många faktorer som varierar exempelvis mellan olika rehabiliteringstjänster. Man kan stödja en regionalt jämlik tillgång till FPA-rehabilitering till exempel genom att förtydliga processerna för hänvisning av klienter till rehabilitering, genom att bygga upp och upprätthålla gemensamma modeller för hänvisningen samt genom att möjliggöra att berörda yrkespersoner har en tillräcklig kunskapsbas om rehabilitering, kriterierna för rehabilitering och de nätverk som har koppling till hänvisningen till rehabilitering.

Publikationer (på finska)

Läs mer

Du kan ställa frågor om undersökningen per e-post på adressen tutkimus@kela.fi.

Senast ändrad 16.4.2024