Projektet Kela sote-keskuksissa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Kela sote-keskuksissa

Projektet Kela sote-keskuksissa (FPA vid social- och hälsocentralerna) (2020-2022) deltog i ett samarbete med regeringens program för arbetsförmåga (thl.fi). Inom projektet utvecklades en verksamhetsmodell för att vid social- och hälsocentralerna stödja partiellt arbetsföra arbetslösa personer. Utvecklingsarbetet bedrevs tillsammans med projekt som genomfördes i kommuner och samkommuner. Inom FPA:s projekt fokuserade man i huvudsak på att utveckla åtgärdshelheten för stöd för arbetsförmågan.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Projektet Kela sote-keskuksissa hade ett nära samarbete med  projekt inom 17 kommuner eller samkommuner 2021–2022. Projektet gav kunskap och erfarenhet om bland annat betydelsen av ett informationssäkert kontaktverktyg och en samtyckesblankett, om hur utmanande det är att samordna FPA:s förmåner samt om partnersamarbete. Inom projektet utvecklades ett förfaringssätt enligt vilket FPA i fortsättningen skulle kunna delta i team och nätverk för stöd av arbetsförmågan vid social- och hälsocentralerna.

Publicationer (på finska)

Kela työttömien työkyvyn tuen asiakasyhteistyöverkostossa. Tutkimus Kelan ja työkykyohjelman kokeiluhankkeiden monialaisesta työkyvyn tuen asiakasyhteistyöstä (Helda). Iso-Koivisto, Pekko & Miettinen, Sari. Työpapereita 180/2023.

Videoinspelningar från slutseminariet för utvecklingsprojekter Kela sairaalassa och Kela-sote keskuksissa (på finska)

Projektet Kela sote-keskuksissa (FPA vid social- och hälsocentralerna) ordnade 15.12.2022 ett gemensamt slutseminarium tillsammans med projektet Kela sairaalassa (FPA på sjukhus). Du kan bekanta dig med presentationerna på slutseminariet genom följande videor.

Se videon Tervetuloa, längd 1 min 32 sek, textning på finska (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Se videon Työkykyohjelmasta katseet tulevaisuuteen, längd 15 min 32 sek, textning på finska (Youtube)
Niina Kovanen, erityisasiantuntija, STM

Se videon Kelan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämässä, längd 54 min 16 sek, textning på finska (Youtube)
Sari Mikkoja, projektipäällikkö, Kela ja Sonja Tuomisto, tutkija, Kela

Se videon Kela sote-keskuksissa. Kela mukana monialaisissa työkyvyn tuen tiimeissä sote-keskuksissa, längd 63 min 8 sek, textning på finska (Youtube)
Heidi Johansson, projektipäällikkö, Kela  ja Pekko Iso-Koivisto, tutkija, Kela

Se videon Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksen tuloksia monialaisesta yhteistyöstä, längd 17 min 42 sek , textning på finska (Youtube)
Sanna Blomgren, tutkija, THL

Se videon Loppusanat, längd 11 min 17 sek, textning på finska (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Läs mer