Projektet Distansrehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Etäkuntoutus

Genom projektet Etäkuntoutus (Distansrehabilitering) utvecklades metoder för att genomföra FPA-rehabilitering med hjälp av distansteknik. Projektet bestod av 13 delprojekt och omfattade implementering av projektresultaten i den rehabilitering som ordnas av FPA. I projekten ingick utvärdering eller undersökning av utvecklingsfasen. Projektet genomfördes under åren 2016–2022.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Under projektets utvecklingsfas (2016–2019) skapades och utvecklades rehabiliteringstjänster där man utnyttjar distansteknik. Utvecklingsprojekten resulterade i information som kan användas för att göra distansrehabilitering till en etablerad del av den rehabilitering som FPA ordnar.

Under 2020–2021 säkerställdes inom projektet att resultaten från utvecklingsfasen tas i bruk inom FPA-rehabiliteringen.

De första rehabiliteringstjänsterna där rehabilitering ansikte mot ansikte kombineras med distansrehabilitering är

  • anpassningskurser för vuxna med typ 1-diabetes
  • anpassningskurser för unga med typ 1-diabetes
  • anpassningskurser för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes
  • ITU-kurser för unga
  • rehabiliteringskurser för närståendevårdare
  • anpassningskurser för vuxna med sjukdomar i andningsorganen.

Utveckling av digital rehabilitering

Innan de ovannämnda rehabiliteringstjänsterna inleddes arbetade man inom projektet med att utveckla digital rehabilitering. I utvecklingsarbetet deltog de serviceproducenter som valts för ovannämnda rehabiliteringstjänster.

Serviceproducenterna utvecklade innehåll för digital rehabilitering och tog fram en processbeskrivning (pdf, på finska) för de rehabiliteringstjänster där rehabilitering ansikte mot ansikte kombineras med distansrehabilitering.

Innehåll för digital rehabilitering och en handbok för hur man ska utnyttja innehållet finns i FPA:s webbskola i anslutning till kursen Innehåll för FPA:s digitala rehabilitering. Logga in i FPA:s webbskola (Moodle).

Kuntoutus tulee kotiin – Webbinarium om distansrehabilitering 17.11.2021

Läs sammanfattningen av svaren på de frågor som ställts under webbinariet (pdf, på finska).

Se videor (på finska) från webbinariet:

Etäkuntoutus Kelassa nyt ja tulevaisuudessa, langd 20 min 13 sek, textning på finska (Youtube)
Tuula Ahlgren, Kela  

Digitaalisen kuntoutuksen näkymiä, längd 29 min 21 sek, textning på finska (Youtube)
Kari-Pekka Murtonen, JAMK

Etäkuntoutuksen tutkimus Kelassa, längd 35 min 1 sek, textning på finska (Youtube)
Tuija Heiskanen, Kela

Kokemuksia etäkuntoutuksen toteuttamisesta puheterapiassa, längd 22 min 46 sek, textning (Youtube)
Anu Martikainen, Sanapolku Oy

Verkkokuntoutus Kelan kurssipalveluissa, längd 23 min 42 sek, textning på finska (Youtube)
Johanna Rouvinen ja Sari Laine, Kela

Verkkokuntoutuksen esittely, längd 15 min 35 sek, textning på finska (Youtube)
Sina Isokallio, KK-Verve Oy

Verkkokuntoutuksen esittely, längd 35 min 1 sek, textning på finska (Youtube)
Tiina-Maria Kuusisto ja Miia Lehesvuori, Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Publikationer (på finska)

Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia (Helda). Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala (toim). Kelan tutkimus 2019.

Etäkuntoutus (Helda). Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala & Jan-Henry Stenberg (toim). Kelan tutkimus 2016. Kirjallisuuskatsaus kokoaa tietoa etäkuntoutuksesta ja tuottaa tietoa etäkuntoutuksen mahdollisuuksista kuntoutuksen suunnittelussa.

Videor (på finska)

Se video om distansrehabilitering, längd 1 min 4 sek, textning på finska (Youtube)
Kela

Video från projektet Yhteys kotiin, 3 min 35 sek, textning på finska (Youtube)
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Senast ändrad 4.9.2023

Vad tycker du om sidan?