Projektet Studieträning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Opiskeluvalmennus

Inom ramen för studieträningsprojektet Opiskeluvalmennus (2016–2020) testades och utvecklades en servicemodell som stöder studerande att komma vidare i sina studier. Målgruppen för studieträningsprojektet var unga som studerar för att avlägga en yrkesexamen, producenter av FPA-rehabilitering och FPA:s förmånshandläggare.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Inom studieträningsprojektet utvecklades

  • en servicemodell för studieträning
  • metoder som hjälper FPA att identifiera studerandes stödbehov i ett tidigt skede
  • samarbetet mellan läroanstalten, serviceproducenten, den studerande och FPA
  • förmånshandläggarnas roll i uppföljningen av studieframgången.

Som serviceproducenter i studieträningsprojektet fungerade Kiipula-Avire, Villen Verstas och Merikratos i Tammerfors och Verve i Kuopio.

En utvärderingsundersökning av pilotförsöket med studieträning genomfördes av Stiftelsen för Rehabilitering. FPA kommer att använda den information som undersökningen gett när man utvecklar rehabiliteringstjänsten och beslutar om den ska användas i större skala.

Undersökningsmaterialet bestod av information och erfarenheter som samlades in av klienterna, läroanstalterna, serviceproducenterna och FPA:s förmånshandläggare. I undersökningen bedömdes klienternas upplevda nytta av rehabiliteringstjänsten samt hur tjänsten fungerar och lämpar sig som FPA-rehabilitering.

Publikationer (på finska)

Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma (Helda). Soile Huumonen (toim.). Kuntoutusta kehittämässä 20/2020.

Lyhytterapiat opiskeluvalmennuksessa. Kognitiivis-analyyttisen ja ratkaisukeskeisen terapian soveltaminen (Helda). Uusitalo-Arola, Liisa & Salmi, Lasse & Kanninen, Katri. Kuntoutusta kehittämässä 21/2020.

Opiskeluvalmennus opiskelijan tukena ammatillisissa opinnoissa. Kelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennuksen arviointi (Helda). Korkeamäki, Johanna & Salakka, Ilja & Pietilä, Piia & Hautamäki, Lotta. Kuntoutusta kehittämässä 22/2020.

Modeller för studieträning (på finska)

De modeller för genomförande av studieträning som utvecklades av de serviceproducenter som deltog i studieträningsprojektet finns som bilagor till publikationen Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma (Helda).

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Senast ändrad 18.7.2023

Vad tycker du om sidan?