Bostadstillägg


Endast följande kan få studiestödets bostadstillägg:

Du kan få bostadstillägg för studier utomlands om du studerar vid

  • en utländsk läroanstalt
  • en finländsk läroanstalt och du genomför ett studieavsnitt utomlands med anknytning till studierna.

Du måste både bo och studera utomlands. Om du inte bor utomlands på grund av studierna kan du inte få bostadstillägg. Närmare information om bostadstillägget för studier utomlands.

Om du studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem, kan du få 88,87 euro/månad i bostadstillägg. Om du är under 18 år inverkar dina föräldrars inkomster på beloppet som du får i bostadstillägg. Du kan få bostadstillägg och statsgaranti för studielån även om du inte får studiepenning. På samma grunder kan även studerande på en folkhögskollinje vid en yrkesläroanstalt få bostadstillägg.

Bostadstillägg vid studier på Åland

Du kan få bostadstillägg om du bor i landskapet Åland och studerar vid

  • en åländsk läroanstalt
  • någon annan läroanstalt och du genomför ett studieavsnitt på Åland med anknytning till studierna.

Om du studerar på Åland och bor i en hyres- eller bostadsrättsbostad där är ditt bostadstillägg i allmänhet 210 euro i månaden. Dina boendeutgifter påverkar inte bostadstilläggets belopp.

Dina föräldrars inkomster påverkar beloppet av ditt bostadstillägg om du studerar vid någon annan läroanstalt än en högskola, inte har familj och är under 18 år.

Om du inte bor på Åland på grund av studierna kan du inte få bostadstillägg.

Bostadstillägg beviljas inte om du bor

  • hos din förälder
  • i en bostad som ägs av dig själv, din make, maka, sambo, din registrerade partner eller dina föräldrar
  • tillsammans med ditt barn eller din makes, makas, sambos eller registrerade partners barn
  • tillsammans med din make, maka, sambo eller registrerade partner som får bostadsbidrag för pensionstagare, eller om du själv får bostadsbidrag för pensionstagare.

Studerande och allmänt bostadsbidrag

Studerande som bor på hyra på det finländska fastlandet kan få allmänt bostadsbidrag från och med 1.8.2017. Också de som bor i en bostadsrätts-, delägar- eller ägarbostad kan få bostadsbidrag.

Betalningsdag

FPA betalar ut bostadstillägget till ditt konto den 1 dagen varje månad eller därpå följande bankdag. Om den 1 dagen i månaden är t.ex. en lördag får du pengarna på måndag.

Dagen för utbetalning är den 4 varje månad till utgången av år 2017.

Beskattning

Bostadstillägget är en skattefri inkomst, så du betalar ingen skatt på det.